Latest News
PTMP Map
PSI
 

Keseluruhan PTMP

PTMP – Sistem Pengangkutan Inklusif untuk Pulau Pinang

Nota: Penjajaran transit & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan

Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang (PTMP) adalah strategi pengangkutan yang komprehensif, cekap dan bersepadu dalam merangka sistem pengangkutan darat dan laut yang moden serta menyeluruh untuk kepentingan rakyat Pulau Pinang.

PTMP adalah berdasarkan kajian kebolehlaksanaan yang melibatkan reka bentuk kejuruteraan yang menentukan konstruktiviti, kajian manfaat kos yang menentukan daya maju ekonomi, dan model pembiayaan yang merangkumi penilaian manfaat kepada ekonomi dan komuniti.

Pelan ini meliputi pelbagai sistem dan perkhidmatan pengangkutan darat dan laut seperti sistem transit aliran ringan (LRT), transit aliran bas (BRT), trem, teksi, e-hailing, feri dan teksi air.

PTMP bermatlamat untuk mencapai nisbah 40:60 bagi penggunaan pengangkutan awam dan penggunaan kenderaan persendirian.

Komponen PTMP yang sedang dilaksanakan adalah Jalan Pintasan Ayer Itam – Lebuhraya Tun Dr Lim Chong Eu Bypass (Pakej 2) dan Pan Island Link 2A.

Melalui PTMP, kita dapat:

Mengurangkan kesesakan lalu lintas

Meningkatkan kebolehcapaian dan perhubungan

Meningkatkan keberkesanan pergerakan dengan mod pengangkutan yang pelbagai

Meningkatkan taraf hidup dan keselesaan penduduk serta produktiviti tenaga kerja

Membolehkan pertumbuhan mampan bagi enjin ekonomi Pulau Pinang (sektor pembuatan & perkhidmatan)

Meningkatkan daya tarikan Pulau Pinang sebagai destinasi perdagangan dan percutian yang ideal